Projekt karania dyrektorów szkół więzieniem za „niedopełnienie obowiązków”

Do prawa edukacyjnego zostałyby wprowadzone przepisy karne – projekt ustawy zgłoszony przez ministra w Kancelarii Premiera  Michała Wójcika zakłada możliwość karania więzieniem do 3 lat dyrektora za „niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim”.

  1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt. 1-8 przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Do zadań min. Wójcika należy w Kancelarii Premiera” podejmowanie, wspieranie lub koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy w zakresie obrony praw obywatelskich”.

O projekcie (UD227) i stanie prac nad nim: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348201

Spis treści

Skip to content