W Polsce brakuje aktualnych badań na temat stanu przestrzegania uczniowskich praw. Stowarzyszenie Umarłych Statutów chce zapełnić tę lukę – przygotować raport o prawach ucznia i obszarach, które wymagają naprawy.

Punktem wyjścia do raportu jest ankieta. Zachęcamy do jej wypełnienia osoby uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz te, które ukończyły naukę w roku 2021 lub 2022.

Prosimy, przekażcie ten link uczniom, uczennicom, absolwentkom i absolwentom. Zadbajmy wspólnie o lepszą szkołę.

Udostępnij