Młodzieżowa rada w naszej gminie

Młodzieżowe rady miast, powiatów i gmin to ustawowo umocowany mechanizm dialogu społecznego, dzięki któremu lokalni decydenci mogą usłyszeć głos młodych osób i zrozumieć ich potrzeby.


Taki dialog pozwala skuteczniej i szybciej rozpoznawać problemy młodych i na tej podstawie projektować oraz podejmować konkretne działania, m.in. w obszarze edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu. To też forma dowartościowania młodych ludzi jako ważnej grupy mieszkańców.
Już dziś mamy ponad 530 młodzieżowych rad gmin i ponad 70 młodzieżowych rad powiatów.


Zachęcamy do wypracowania własnego modelu działania takiej rady, przeprowadzenia wyboru jej członków i członkiń, a następnie zadbania o regularną współpracę w formie spotkań, diagnoz i narad – także z innymi mieszkańcami gminy zainteresowanymi danym tematem.
Dobrze funkcjonująca rada to nie tylko sposób na aktywizację kilkunastu liderek i liderów, którzy w niej działają. To także możliwość bezpośredniego dotarcia lokalnych władz do wszystkich młodych ludzi i ich rodzin.

Lokalni liderzy i liderki

Młodzieżowe rady pozwalają wyłonić lokalnych liderów – reprezentację nastolatków. To szansa na wyzwolenie konstruktywnej energii i aktywności społecznej tej grupy.

Decyzyjność i sprawczość

Młodzi mają wpływ na sprawy, które ich dotyczą. Dzięki uwzględnianiu tych opinii decyzje o przyszłości miast i gmin są bardziej adekwatne do lokalnych potrzeb.

Wzmacnianie tożsamości lokalnej

Młodzież może komunikować władzom swoje potrzeby i problemy. To ważne dla rozwoju społeczności i wzmacniania tożsamości lokalnej młodego pokolenia.

Większy wachlarz lokalnych aktywności

Rady mogą realizować pomysły, które uatrakcyjnią życie w społeczności lokalnej – organizować wydarzenia (np. kulturalne) lub działania na rzecz środowiska.

Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka

Miasto Kłodzko

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

Miasto Gdańsk

Młodzieżowa Rada Gminy Suchy Las

Gmina Suchy Las

Młodzieżowa Rada Miejska Gminy Dzierzgoń

Gmina Dzierzgoń

Skip to content