Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji.

SOS dla Edukacji zaprasza wszystkie polskie samorządy do udziału w programie tworzenia lokalnej polityki oświatowej przy współudziale mieszkanek, mieszkańców i wszystkich innych interesariuszy, z ewentualnym wsparciem regionalnych i ogólnopolskich organizacji społecznych. Chcemy wzmacniać działania, które pomogą naszym społecznościom przekonać się, że można budować lokalną edukację w sposób partycypacyjny, oddolny i demokratyczny.

Jesteśmy świadomi, że od dawna wiecie, jak wiele można zrobić lokalnie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Dzięki włączaniu mieszkańców do tworzenia programu działań wasze wspólnoty nie tylko skorzystają poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, poprawę organizacji czy infrastruktury szkolnej, ale też nabiorą nawyku aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

Celem programu „Razem dla Edukacji” jest więc doświadczenie przez władze samorządowe i mieszkańców własnej sprawczości i przekonanie nie tylko siebie,  ale też innych, że w edukacji można coś zrobić lokalnie mimo trudności finansowych, zmian prawnych i dramatycznej sytuacji oświaty w czasach pandemii.

W „Narzędziowniku” przedstawiamy wam gotowe modele przebiegu debaty partycypacyjnej, propozycje agendy takiej rozmowy, listę wskazującą, na co warto zwrócić uwagę przy organizacji spotkania, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, a nawet wzór zaproszenia i propozycję ankiet ewaluacyjnych.

Jednocześnie dostarczamy informacji eksperckich, wskazując, w jakich obszarach można coś zrobić niezależnie od ograniczeń centralnych. W ten sposób koalicja  SOS dla Edukacji chce wspierać decydentki, decydentów, mieszkanki i mieszkańców w tworzeniu dobrej, samorządowej i obywatelskiej szkoły.

Mamy też nadzieję, że w trakcie planowania i realizacji konkretnego małego działania we współpracy z mieszkańcami na terenie gminy lub powiatu powstanie swoista nieformalna koalicja na rzecz edukacji.

Skip to content