Sieć
Organizacji
Społecznych

dla Edukacji

Tworzymy Sieć Organizacji Społecznych (SOS) – koalicję ponad 66 organizacji, które działają na rzecz mądrzejszej i lepszej szkoły. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w nauczaniu. Monitorujemy stan edukacji i przygotowujemy propozycje zmian na poziomie systemowym, ale również rozwiązania dla samorządów lokalnych i szkół. Opracowując je, czerpiemy z wiedzy i doświadczenia, które zdobyliśmy dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami, ich nauczycielami i dyrektorami, a także z instytucjami kształcenia i doskonalenia.

Sprawdzamy, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać. Zamierzamy doprowadzić do tego, żeby polski system edukacji potrafił celnie rozpoznawać i zaspokajać prawdziwe potrzeby młodych ludzi i odpowiadać na wyzwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Dążymy do stworzenia szkoły nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej, przyjaznej młodym ludziom, ich rodzicom, a także nauczycielom i nauczycielkom. Takiej, do której chce się chodzić, która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Rozwija kluczowe kompetencje, a nie tylko przekazuje oderwane od siebie wiadomości z różnych przedmiotów. Zebraliśmy nasze pomysły na dobrą szkołę i przygotowaliśmy rozwiązania dla władz oświatowych, lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektorów i nauczycieli, rodziców, a nawet uczniów.

Współpracujemy z

Nasze inicjatywy

Wolna Szkoła

Ruch sprzeciwu, który działa na rzecz wolnej i dobrej edukacji dla każdego ucznia i uczennicy. Daje lekcję oddolnej demokracji i obywatelskiego oporu przeciwko reformie edukacji. Jednoczy różne grupy interesów pod wspólnym symbolem czerwonej ekierki.

240726453_103074522105823_8695768686873008316_n
obywatelski git

Obywatelski HiT

Na stronie Obywatelski HiT znajdziecie obszerną bazę materiałów edukacyjnych. To ponad 1200 pozycji: filmów, scenariuszy lekcji, propozycji ćwiczeń, tekstów źródłowych, haseł słownikowych itd. Wśród nich znajdują się materiały nowe, stworzone specjalnie do nauki HiT-u przez nasz zespół i inicjatywy partnerskie (m.in. Uczę HiT z CEO, Cyfrowy HiT, Historia BEZ KITU, Otwarta szkoła, Jak zrobić z HiTu hit) oraz wybrane przez nas, istniejące już wcześniej pomoce edukacyjne do historii najnowszej i edukacji obywatelskiej (m.in. materiały serwisu e-podręczniki i archiwa Polskiego Radia).

Wspólna Szkoła

Tworzymy sieć instytucji zajmujących się edukacją oraz wsparciem psychospołecznym ukraińskich i polskich dzieci.

Na stronie SOS wspólna szkoła znajdziecie materiały edukacyjne, które pomogą skutecznie pracować z uczniami i uczennicami z Ukrainy, dbając o jakość edukacji, rozwój kompetencji i wsparcie psychospołeczne wszystkich dzieci, lepiej organizować działania integracyjne i edukacyjne w miejscowościach, w których żyją i uczą się dzieci uchodźcze, mądrze pomagać samorządom, wspólnotom lokalnym, szkołom i młodym ludziom z Ukrainy.

wspolna szkola

Media o nas

Skip to content