Raport zbiorczy z prac Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji w trakcie ponad rocznej debaty postawili przed sobą zadanie przygotowania rekomendacji w zakresie zmian w systemie edukacji dla partii politycznych. W trakcie debat zwrócono uwagę przede wszystkim na kwestie związane z kwalifikacjami nauczycielek i nauczycieli, samorządnością w szkole, wspieraniem prospołecznych postaw wśród uczniów oraz wieloma innymi niezwykle ważnymi z punktu widzenia edukacji tematami.

Data wydania – luty 2019 r.

Spis treści

Skip to content