Edukacja i Nauka

„Edukacja i Nauka” to zbiór postulatów obywatelskich opracowanych przez zespół ds. edukacji Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Publikacja skupia się na tematach związanych z wyrównywaniem szans w edukacji, zmianą funkcjonowania szkół oraz niwelowaniem barier edukacyjnych. W publikacji znajdziemy szereg postulatów obywatelskich wraz z ich szczegółowymi omówieniem. Autorzy wskazują na główne problemy systemu edukacji wraz z propozycjami ich rozwiązywania.

Data wydania – 2021

Spis treści

Skip to content