Wrocławska Rada Edukacji

Organ opiniodawczo-doradczy w zakresie wskazywania kierunków działań, które sprzyjają rozwojowi wrocławskiej edukacji. W pracach rady mogą uczestniczyć przedstawicielki i przedstawiciele szkół i placówek wszystkich poziomów edukacyjnych, instytucji publicznych, uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych.

Zadania rady:
– opiniowanie koncepcji i dokumentów strategicznych mających na celu rozwój edukacji,
– opiniowanie propozycji działań operacyjnych,
– monitoring wdrażania Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej,
– inicjowanie i rekomendowanie Prezydentowi Wrocławia nowatorskich projektów edukacyjnych.

Informacje o praktyce

Skip to content