Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA)

Dla instytucji kultury lub edukacji – możliwość stworzenia lokalnego minicentrum nauki w miastach poniżej 350 tys. mieszkanek i mieszkańców.

Przenoszenie najlepszych praktyk wystawienniczych i edukacyjnych Centrum Nauki Kopernik:
– zestaw wybranych eksponatów z CNK oraz przestrzeni warsztatowej wraz ze sprzętem i scenariuszami aktywności do realizacji,
– szkolenia metodyczne i merytoryczne dla kadry SOWA (pakiet dobrych praktyk).

Nabory do programu odbywają się co dwa lata. Program jest realizowany jako dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje o praktyce

Skip to content