Uruchomienie Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA)

Dla instytucji kultury lub edukacji możliwość stworzenia lokalnego minicentrum nauki w miastach poniżej 350 tys mieszkańców przenoszenie najlepszych praktyk wystawienniczych i edukacyjnych Centrum Nauki Kopernik: zestaw wybranych eksponatów z Centrum Nauki Kopernik, przestrzeni warsztatowej wraz ze sprzętem i scenariuszami aktywności do realizacji, szkolenia metodyczne i merytoryczne dla kadry SOWA (pakiet dobrych praktyk) nabory do programu co dwa lata dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacje o praktyce