Strategia rozwoju oświaty Wodzisławia Śląskiego

Strategia obejmująca wszystkich uczestników i uczestniczki lokalnej oświaty (uczniów, nauczycieli, liderów, koordynatorów, środowiska kultury i edukacji).

Przyjęte przez Radę Miejską kierunki i cele rozwoju oświaty Wodzisławia Śląskiego:
– współpraca środowisk,
– wspieranie lokalnych inicjatyw i środowisk,
– reagowanie na niepowodzenia i organizowanie pomocy,
– prezentacja osiągnięć uczennic i uczniów,
– dbałość o wspólnotę,
– dbałość o dobrostan psychiczny,
– modernizacja infrastruktury,
– cyfryzacja,
– aktywizacja i wspieranie aktywności społecznej.

Informacje o praktyce

Skip to content