SPYNKA

Wsparcie dla dzieci i matek z Ukrainy – tworzenie grup opiekuńczo-informacyjnych dla dzieci w przestrzeniach udostępnianych przez samorząd, organizacje pozarządowe i instytucje prywatne.

Spynki to przeznaczone dla najmłodszych dzieci miejsca dziennej opieki z programami edukacyjnymi oraz zajęcia dla dzieci z różnych grup wiekowych. Szkolenie ukraińskich opiekunek do pracy w Spynkach odbywa się pod merytorycznym nadzorem zespołu psycholożek i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Propozycja umożliwia integrację dzieci z Ukrainy z rówieśnikami i rówieśniczkami, adaptację w lokalnej społeczności, zbudowanie poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Pozwala też matkom dzieci z Ukrainy podjąć pracę.

Informacje o praktyce

Skip to content