SPYNKA

Wsparcie dla dzieci i matek z Ukrainy dzięki tworzeniu grup opiekuńczo-informacyjnych dla dzieci w przestrzeniach udostępnianych przez samorząd, organizacje pozarządowe i instytucje prywatne miejsca dziennej opieki i edukacji dla najmłodszych dzieci z programami edukacyjnymi, prowadzonymi przez wyszkolone osobami z Ukrainy i Polski, umożliwiającymi integrację dzieci z Ukrainy z rówieśnikami, adaptację do lokalnej społeczności, zbudowanie poczucia stabilności i bezpieczeństwa umożliwienie matkom dzieci z Ukrainy podjęcia pracy zajęcia dla dzieci w różnych grupach wiekowych szkolenie ukraińskich opiekunek do pracy w Spynkach pod merytoryczny nadzorem zespołu psychologów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi

Informacje o praktyce