Śląska Sieć Szkół Debatujących

Promocja debaty oksfordzkiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako narzędzia dydaktycznego do kształtowania kompetencji kluczowych, zwłaszcza krytycznego myślenia i umiejętności interpersonalnych.

Sieć budująca współpracę między szkołami, dająca wsparcie oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między debatantami i debatantkami, kadrą nauczycielską, ekspertkami oraz sędziami.

Działania sieci:
– organizacja turniejów i rozgrywek ligi debat szkół średnich województwa śląskiego,
– edukowanie drużyn, opiekunek, opiekunów i społeczności szkolnej – rozwój umiejętności debatanckich, kompetencji miękkich, krytycznego myślenia, retoryki,
– organizowanie sparingów debatanckich oraz debat pokazowych, które przedstawiają debatę jako narzędzie uczenia dyskusji oraz krytycznego myślenia.

Informacje o praktyce

Skip to content