Śląska Sieć Szkół Debatujących

Promocja debaty oksfordzkiej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako narzędzia dydaktycznego do kształtowania kompetencji kluczowych, zwłaszcza krytycznego myślenia i umiejętności interpersonalnych sieć budująca współpracę między szkołami, dająca wsparcie i możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między debatantami, nauczycielami, ekspertami oraz sędziami organizacja turniejów i rozgrywek ligi debat szkół średnich województwa śląskiego edukowanie drużyn, opiekunów i społeczności szkolnej w celu rozwoju umiejętności „debatanckich”, tzw. kompetencji miękkich, krytycznego myślenia, retoryki organizowanie sparingów debatanckich oraz debat pokazowych, ukazujących debatę jako narzędzia uczenia dyskusji oraz myślenia krytycznego

Informacje o praktyce