Seniorzy i dzieci – uczymy się od siebie

Stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej poprzez zwiększanie aktywności społecznej seniorów i seniorek na rzecz małych dzieci. Seniorzy i seniorki, wykorzystując swoje doświadczenie, talenty i zainteresowania, prowadzili zajęcia dla dzieci.

Etapy:
1. Spotkanie integrujące dla seniorek i seniorów oraz lokalnych instytucji pracujących z dziećmi – przygotowanie gruntu do współpracy
2. Szkolenia dla seniorów i seniorek przygotowujące do prowadzenia zajęć dla dzieci oraz włączania się w życie społeczno-kulturalne gminy
3. Doradztwo personalne – diagnoza zasobów i talentów oraz przygotowanie planu zajęć z dziećmi
4. Prowadzenie przez seniorki i seniorów zajęć dla dzieci

Informacje o praktyce

Skip to content