Razem w Klasie

Działalność ogólnopolska. Wsparcie i narzędzia dla szkół, do których uczęszczają uczennice i uczniowie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Materiały edukacyjne, scenariusze zajęć – integracja, bariera językowa, radzenie sobie ze stresem. Webinary i kursy online skierowane do edukatorek i edukatorów; warsztaty i konsultacje. Strategie integracji dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, budowanie relacji w klasie wielokulturowej.

Informacje o praktyce