Jakość od początku. Standardy opieki i edukacji małych dzieci

Program dla żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki dziennej. Jego cele to:
– poprawa jakości żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w całej Polsce,
– ustalenie standardów przekraczających techniczne warunki placówki, ale obejmujących obszary kluczowe dla wszechstronnego rozwoju dziecka, takich jak: relacje dziecka z opiekunem, sposoby wspierania rozwoju, propozycja edukacyjna, relacje z rodzicami,
– możliwość autoewaluacji placówki pod względem standardów dzięki materiałom on-line,
– możliwość zwiększenia zaufania rodziców do opieki pozarodzinnej.

Etapy programu:
1. Badania i analizy aktualnego stanu
2. Stworzenie standardów
3. Opracowanie przewodnika po standardach
4. Konferencja
5. Pilotaż w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych
6. Szkolenia

Informacje o praktyce

Skip to content