Grupy zabawowe jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej

Zorganizowanie alternatywnej dla przedszkoli formy edukacji dzieci z powodu braku placówek przedszkolnych w gminie, – grupy zabawowe tworzone przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, w których ważną rolę odgrywają rodzice dzieci, co aktywizuje społeczność lokalną, – praca z rodziną i praca z seniorami -rozwiązanie dobre także dla lokalizacji gdzie nie ma miejsc dla wszystkich dzieci w przedszkolach – Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców z przygotowaniem pedagogicznym, umiejętnościami w tworzeniu dzieciom optymalnych warunków do rozwoju, współpracy z rodzicami – uczestnictwo rodziców w zajęciach, funkcje pomocnicze – zajęcia 4 godziny 5 dni w tygodniu

Informacje o praktyce