Grupy zabawowe jako alternatywna forma edukacji przedszkolnej

Zorganizowanie alternatywnej dla przedszkoli formy edukacji dzieci jako odpowiedź na brak placówek przedszkolnych w gminie.

Grupy zabawowe tworzone przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. Zajęcie odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Są prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców i wychowawczynie z przygotowaniem pedagogicznym i umiejętnościami w tworzeniu dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

Działania są realizowane we współpracy z rodzicami (uczestnictwo w zajęciach, funkcje pomocnicze), co aktywizuje społeczność lokalną. Grupy dają możliwość pracy z rodziną i seniorami.

Informacje o praktyce

Skip to content