Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (Science on Stage)

Ogólnopolski Festiwal dla uczniów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odbywający się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu projekty przygotowywane i prezentowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli w czasie krajowego festiwalu wyłaniani są przedstawiciele Polski na odbywający się co dwa lata Festiwal Europejski „Science on Stage” bogactwo koncepcji i wymiana doświadczeń dzięki formule „Nauczyciele Nauczycielom” (Teachers to teachers) prezentacja pomysłów dydaktycznych na stoiskach, podczas warsztatów i prezentacji na scenie

Informacje o praktyce