Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (Science on Stage)

Ogólnopolski festiwal dla młodzieży i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odbywający się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.

Założenia:
– Projekty przygotowywane i prezentowane przez młodych ludzi pod kierunkiem nauczycieli i nauczycielek.
– W czasie krajowego festiwalu są wyłaniani przedstawiciele i przedstawicielki Polski na odbywający się co 2 lata Festiwal Europejski „Science on Stage”.
– Bogactwo koncepcji i wymiana doświadczeń dzięki formule „nauczyciele nauczycielom” (Teachers to teachers).
– Prezentacja pomysłów dydaktycznych na stoiskach, podczas warsztatów i prezentacji na scenie.

Informacje o praktyce

Skip to content