Dzieci mają wychodne

Edukacja przez kontakt z przyrodą wspierający rozwój emocjonalno-społeczno-ruchowo-
-poznawczy dzieci:
– regularne (min. raz w tygodniu) kilkugodzinne wyjścia z dziećmi poza teren placówki, w środowisko przyrodnicze jako część programu edukacyjnego grupy przedszkolnej lub szkolnej realizowanego przez nauczyciela lub nauczycielkę (program nauczania zgodny z podstawą programową),
– program dla kadry nauczycielskiej i dla rodziców,
– innowacja organizacyjno-metodyczna.

Propozycja to odpowiedź na wytyczne MEiN „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022”.

Informacje o praktyce

Skip to content