Bielsko-Bialski Model Doradztwa Zawodowego

Modelu doradztwa zawodowego, który ma ułatwić uczniom i uczennicom szkół podstawowych wybór dalszych etapów kształcenia. Został opracowany dzięki współpracy instytucji związanych z edukacją, doradztwem zawodowym i rynkiem pracy.

Zakłada:
– ułatwianie dostępu do aktualnych informacji o ofercie szkół technicznych i branżowych oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi i wychowawcami,
– organizowanie cyklicznych wydarzeń, których celem jest prezentacja i promocja szkolnictwa zawodowego, na przykład Kongresu Aktywnej Młodzieży KAM BB,
– uzupełnienie strony https://eduportal.bielsko.pl/ o informacje na temat doradztwa zawodowego i bazy szkół ponadpodstawowych,
– wsparcie kadry nauczycielskiej i doradczyń zawodowych.

Informacje o praktyce

Skip to content