Młodzi są zajechani, co z tym robimy? Wnioski z projektu jesteśmy młodzi. O co nam chodzi?

Projekt Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? realizowany jest przez Fundację Szkoła z Klasą, a finansowany jest z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Prezentowane przez nas wnioski są tym, czego dowiedzieliśmy się, pracując zwinnie (z ang. agile) z młodymi ludźmi w 2021 roku. To podsumowanie jest wynikiem naszych obserwacji, a nie socjologicznych badań, choć część naszych rozpoznań znajduje też odzwierciedlenie w oficjalnych źródłach.

Nad raportem pracował zespół w składzie: Karolina Wysocka, Anna Kuliberda, Michał Szeląg i Alicja Peszkowska.

Młodych ludzi w projekcie Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? wspierali: Karolina Wysocka i Michał Szeląg z Fundacji Szkoła z Klasą oraz grupa osób mentorujących: Anna Kuliberda, Izabela Meyza, Kuba Radzewicz, Anna Chęć, Anna Skocz i Julian Czurko.

Otwórz raport

Spis treści

Skip to content