Raport z sondy dotyczącej prac domowych

Trwa dyskusja o pracach domowych i przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzeniu ograniczającym ilość zadań domowych w szkołach podstawowych. MEN zapowiada, że zmiany w sposobie zadawania prac domowych dla klas I-III miałyby wejść w życie od kwietnia, a dla klas IV-VIII – od września 2024 r.

Sieć organizacji SOS dla Edukacji przygotowała w związku z tym sondę skierowaną do nauczycielek i nauczycieli, uczniów i uczennic oraz rodziców. W przeprowadzenie sondy zaangażowane były organizacje: 

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Fundacja Szkoła z Klasą
 • Fundacja Civis Polonus
 • Przestrzeń dla Edukacji
 • Kampania Wolna Szkoła
 • Sieć organizacji społecznych SOS dla Edukacji

Za prace domowe uznajemy w naszej sondzie wszelkie prace i zadania wykonywane w domu, do których konkretne polecenia na lekcji przekazał nauczyciel lub nauczycielka. Nie traktujemy zatem jako pracy domowej np. przygotowywania się do sprawdzianu, kartkówki i odpowiedzi oraz czytania lektury. 

Naszym celem było lepsze zrozumienie stosunku nauczycieli i nauczycielek, rodziców, a przede wszystkim samych uczniów i uczennic do prac domowych, dlatego pytaliśmy o doświadczenia związane z pracami domowymi:

 • nauczycieli  – o to jak często zadają prace domowe, jakie prace domowe zadają, a jakich nie oraz które uznają za bezsensowne i niesprzyjające uczeniu się;
 • uczniów – o to ile czasu spędzają na odrabianiu prac domowych, czy potrzebują przy tym pomocy oraz jakie prace domowe lubią, a które sprawiają im najwięcej problemów;
 • rodziców – o to ile czasu ich dziecko spędza na odrabianiu prac domowych, czy potrzebuje przy tym pomocy oraz jakie prace domowe lubi, a które sprawiają mu najwięcej problemów.

Poza tym wszystkich uczestników sondy zapytaliśmy:

 • Czy ich zdaniem ilość prac domowych powinna się zmienić;
 • Czy ich zdaniem prace domowe są potrzebne;
 • Kto powinien decydować, ile i jakich prac domowych zadaje się uczennicom i uczniom.

Mail z zaproszeniem do udziału w sondzie został wysłany drogą mailową do 17 487 adresatów. Wiadomość otworzyło 3088 osób. Odpowiedzi były zbierane od 28 lutego do 6 marca 2024 r. 

Łącznie w sondzie „Twoja opinia o pracach domowych” wzięło udział 4515 osób. Najwięcej odpowiedzi otrzymaliśmy od rodziców – 2455. Ankietę wypełniło 1434 nauczycieli i nauczycielek oraz 626 uczennic i uczniów. 

Spis treści

Skip to content