Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji

Publikacja ma na celu zebranie oraz przedstawienie głosów podnoszonych podczas Narad Obywatelskich o Edukacji. Narady te zaczęły być przeprowadzane w odpowiedzi na strajk nauczycieli w 2019 roku. Publikacja wyjaśnia czym jest narada obywatelska, ukazuje ilość przeprowadzonych dotychczas narad, przedstawia również wnioski z odbytych narad.

Data wydania – 2019 rok

Spis treści

Skip to content