Osoba prowadząca debatę czuwa nad tym, aby wszyscy czuli się podczas prac komfortowo i bezpiecznie. Do jej kompetencji (poza dbałością o przebieg spotkania i wypracowanie realnych rozwiązań) należą również: uważność na to, co się dzieje, udzielanie odpowiedzi, wspieranie interakcji między uczestnikami, elastyczne podejście i dostosowanie prac do dynamiki spotkania.

Rola moderatorki:

 • wyjaśnia osobom uczestniczącym sposób pracy w czasie debaty i podaje jej ramy czasowe;
 • pilnuje czasu i głównego wątku;
 • przeformułowuje lub wyjaśnia pytania i wypowiedzi uczestników;
 • dba o przygotowanie i przedstawienie przez osoby moderujące stoliki zwięzłego, ale wyczerpującego podsumowania zawierającego wypracowane wnioski;
 • podsumowuje kolejne etapy dyskusji;
 • podejmuje decyzję o zakończeniu dyskusji i informuje o tym;
 • podsumowuje w kilku zdaniach przebieg dyskusji i dziękuje osobom uczestniczącym;
 • pilnuje równości wypowiedzi zakładającej, że każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu;
 • czuwa nad ograniczeniem czasu wypowiedzi, jeśli taka zasada została wprowadzona przez organizatorów;
 • dba o dokumentację fotograficzną spotkania (kilka zdjęć);
 • przygotowuje opis przebiegu spotkania (główne obserwacje i refleksje);

przeprowadza ankietę podsumowującą spotkanie.