Zadbajcie o to, aby wnioski były konkretne. Ustalcie, jakie dalsze kroki warto podjąć. Wybierzcie działania, które zrealizujecie. Postarajcie się, aby uczestnicy opuścili spotkanie z poczuciem, że zmiany są możliwe.