Zastanówcie się, który obszar działań jest dla waszej lokalnej społeczności najważniejszy. Wybierzcie jeden konkretny temat z zaproponowanej przez nas listy (https://www.organizacjespoleczne.org.pl/jakiej-chcemy-szkoly/) lub sformułujcie własny. Dzięki temu będzie Wam łatwiej wypracować i wdrożyć rozwiązania. W trakcie spotkania możecie zebrać od uczestników i uczestniczek informacje o innych istotnych dla nich obszarach. Będziecie mogli zacząć pracę nad nimi na kolejnych spotkaniach.

Postawiony przed debatą cel powinien być konkretny. Może przybrać postać pytania lub problemu. Uczestnicy powinni mieć świadomość, że w toku dyskusji mają wyłonić propozycje rozwiązań.