„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne” – mówi artykuł 61 Konstytucji RP. Korzystanie z tego prawa ułatwia nam Stowarzyszenie 61, które prowadzi portal MamPrawoWiedziec.pl – największą bazę wiedzy o polskiej polityce.

Stowarzyszenie 61 dba o transparentność polityki na różnych jej szczeblach. Tworzy kwestionariusze, w których pyta o poglądy i programy m.in. kandydatów i kandydatek do parlamentów (polskiego i europejskiego), na urząd Prezydenta RP czy prezydentów miast. Sprawdza też, na ile deklaracje pokrywają się z działaniami. Na stronie MamPrawoWiedziec.pl znajdziemy informacje o aktywności poszczególnych osób i ich głosowaniach, oświadczenia majątkowe i zebrane wypowiedzi.

Rok 2023 to początek wyborczego maratonu. Na jesieni wybierzemy nowy parlament, a w przyszłym roku samorządy oraz naszych przedstawicieli i przedstawicielki w Parlamencie Europejskim. Żeby głosować mądrze, musimy dobrze poznać kandydatów i kandydatki.

Stowarzyszenie regularnie śledzi, co się dzieje w polskiej polityce, i informuje o sprawach, które mogą nam umknąć w natłoku innych wiadomości. Prowadzi badania i tworzy raporty. Zachęca też do aktywności obywatelskiej, między innymi poprzez warsztaty dla grup z całej Polski.

W SOS dla Edukacji wiemy, że polityka jest ważnym elementem naszego życia – ma wpływ na to, co się dzieje i jak będzie wyglądać przyszłość. Podczas Szczytu Edukacyjnego wiele razy padło hasło „partyjność nie, polityka tak”. Naszym zadaniem nie jest stronienie od polityki, a właśnie budowanie świadomości obywatelskiej młodych osób, bez narzucania poglądów, sympatii czy antypatii. Da się! Działania Stowarzyszenia 61 są tego najlepszym przykładem.

Udostępnij