Ten moment obejmuje pierwsze kroki, które w rezultacie pozwolą na organizację debaty.  Warto umocować to wydarzenie formalnie poprzez standardowe dla Waszej rady procedury, np. podjęcie uchwały rady o organizacji debaty i powołaniu odpowiedzialnej za jej przygotowanie komisji, wysłanie listu do władz samorządowych i ogłoszeniu o decyzji w odpowiednich mediach.

Zachęcamy również do powiadomienia o podejmowanym przedsięwzięciu biura SOS dla Edukacji (kontakt@sosdlaedukacji.pl) i otagowanie nas w mediach społecznościowych (#PaktDlaEdukacji #SOSdlaEdukacji). Jeśli zajdzie potrzeba, możemy wesprzeć Waszą debatę wzmacniającym słowem, kontaktem do odpowiednich osób, obecnością podczas wydarzenia.