Nowa główna – 20232023-01-09T14:47:30+02:00

Działamy na rzecz dobrej szkoły i mądrej edukacji. Monitorujemy i pokazujemy jak działa polska oświata. Proponujemy zmiany i rozwiązania systemowe. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji.

Obywatelski Pakt dla Edukacji jest pierwszym kompleksowym dokumentem, który opisuje najważniejsze obszary edukacji wymagające naprawy i kierunki zmian. Pakt jest projektem minimum, który może stanowić wspólny mianownik dla środowisk zainteresowanych poprawą edukacji.

Jak zmieniać szkołę? Poradniki

Inne inicjatywy edukacyjne

Aktualności