Zaproście przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy (władze lokalne, dyrekcje szkół, nauczyciele, rodzice, uczennice, osoby reprezentujące trzeci sektora). Zadbajcie, aby grupy reprezentantów były podobnej wielkości.