Strona główna » Jakiej szkoły chce MEiN
Jakiej szkoły chce MEiN2021-07-09T14:01:31+02:00

Projekt ustawy Prawo Oświatowe

  • Projektowana przez rząd zmiana zakłada duże wzmocnienie roli kuratora w szkole. To od niego miałoby zależeć, kto jest dyrektorem i jakie organizacje pozarządowe mogą prowadzić w szkole zajęcia. Większa władza kuratora dotyczyłaby też szkół niepublicznych.

(więcej…)

Projekt likwidacji procedury ewaluacji w szkole

  • Kolejnym pomysłem MEiN pod kierownictwem Przemysława Czarnka jest całkowita likwidacja ewaluacji i zastąpienie jej kontrolami kuratorium. Zmiana taka miałaby zostać wprowadzona rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

(więcej…)

Przejdź do góry