Strona główna » Jakiej chcemy szkoły?
Jakiej chcemy szkoły?2021-08-26T02:40:58+02:00
 • Szkoła XXI wieku

Szkoła XXI wieku

Nasze tezy

 • ZMIANY. Świat dynamicznie ewoluuje, a szkoła, jaką znamy, odchodzi w przeszłość.
 • WSPÓŁPRACA, krytyczne myślenie, kreatywność, rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem nowych technologii – oto kompetencje na miarę naszych czasów.
 • WYZWANIA klimatyczne, społeczne i technologiczne – bez nauczania o nich edukacja nie będzie dobra. 
 • PROBLEMY – globalne i lokalne – oraz ich współzależności muszą być w centrum uwagi szkoły XXI wieku.
 • INNOWACJE I EKSPERYMENTY – nie bójmy się ich! Jeśli szkoła będzie się trzymać starych schematów, straci kontakt ze zmieniającym się światem i potrzebami młodych ludzi.

(więcej…)

 • Szkoła kompetencji

Szkoła kompetencji

Nasze tezy

 • Podstawa programowa wymaga zmiany

 • Liczą się kompetencje kluczowe i przekrojowe, a nie tysiące szczegółowych wiadomości

 • Bardziej elastyczna podstawa i ramowy plan nauczania potrzebne od zaraz

 • Komisja Edukacji Narodowej – niezależne ciało do pracy nad podstawą i egzaminami

(więcej…)

 • Edukacja cyfrowa

Edukacja cyfrowa

Nasze tezy

 • Rewolucja cyfrowa zmienia wszystkie sfery naszego życia – szkoła przed nią nie ucieknie

 • Technologie otwierają wiele możliwości przed polską szkołą, są szansą na jej transformację w kierunku adekwatnym do wyzwań XXI wieku

 • Pandemia oraz konieczność prowadzenia edukacji zdalnej przez wiele miesięcy przyspieszyły proces cyfryzacji szkół, ale niezbędne jest dalsze systemowe wspieranie tego procesu

(więcej…)

 • Szkoła wsparcia

Szkoła wsparcia

Nasze tezy

 • Dobrostan psychiczny uczennic i uczniów to wartość sama w sobie oraz warunek skutecznego uczenia się

 • Okres pandemii oraz wymuszonego zdalnego nauczania pogorszył stan emocjonalny dzieci i młodych ludzi

 • Szkoła to odpowiednie miejsce do rozpoznawania problemów uczniów i kierowania do specjalistów

(więcej…)

 • Szkoła równych szans

Szkoła równych szans

Nasze tezy

 • Równość szans to główne kryterium jakości systemu edukacji

 • Szkoła równych szans i równego traktowania

 • Nierówne szanse edukacyjne = nierówne społeczeństwo

 • Przyczyny nierówności i wykluczenia są różne — szkoła musi je poznać i szukać różnych sposobów zaradzenia im

(więcej…)

 • Edukacja małego dziecka

Edukacja małego dziecka

Nasze tezy

 • Wczesna edukacja i opieka mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka
 • Praca z małym dzieckiem to nie tylko opieka, to przede wszystkim wychowanie i edukacja
 • Żłobki i przedszkola to najlepsze miejsce wyrównywania szans i włączania dzieci z różnymi potrzebami

(więcej…)

 • Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Nasze tezy

 • Dostępna, nowoczesna i wysokiej jakości edukacja przedszkolna wyrównuje szanse dzieci
 • Przedszkole tworzy fundament dla dalszego rozwoju i sukcesów dziecka
 • Jakość edukacji ma znaczenie nie tylko dla osiągnięć szkolnych, ale też dojrzałości społeczno-emocjonalnej
 • Nierówny dostęp do przedszkoli (zwłaszcza na wsi) to problem do pilnego rozwiązania
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wymaga modyfikacji

(więcej…)

 • Szkoła w lokalnej sieci

Szkoła w lokalnej sieci

Nasze tezy

 • Szkoła to nie silos, tylko część lokalnej społeczności
 • Budujemy lokalną sieć instytucji i ludzi – to jest dobre dla szkoły i młodzieży
 • Lekcje i projekty uczniowskie – w terenie, w lokalnych instytucjach, z udziałem lokalnych organizacji i aktywistów
 • Odpowiedzialności społecznej najskuteczniej uczymy się, robiąc coś z innymi i dla innych, w swojej szkole i miejscowości

(więcej…)

 • Szkolne prawo

Szkolne prawo

Nasze tezy

 • Prawa osób uczących się trzeba uporządkować, a także ochraniać

 • Szkoła to idealne miejsce do praktycznej edukacji prawnej

 • Współtworzenie prawa szkolnego to dobre ćwiczenie z edukacji prawnej, z pożytkiem dla szkoły

 • Warto przełamać błędne koło wadliwego szkolnego prawa, niskiej świadomości prawnej i nieprzestrzegania praw uczących się

(więcej…)

 • Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Nasze tezy

 • Rozwiązania prawne nie wystarczą – potrzeba sieciowania, upowszechniania dobrych praktyk oraz wzmacniania uczniów i uczennic
 • Samorząd uczniowski potrzebuje mocnych fundamentów – dorośli muszą stworzyć realną przestrzeń na jego działanie
 • Samorządność uczniowska to ćwiczenia z demokracji, zaangażowania i dialogu – dla wszystkich
 • Potrzebne są wspólne standardy samorządności uczniowskiej

(więcej…)

 • Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska

Nasze tezy

 • Kompetencje obywatelskie to kompetencje kluczowe, a nie margines edukacji
 • Edukacja obywatelska codziennie – na lekcjach, przerwach, w realu i online
 • Liczą się angażujące sposoby pracy oraz kompetencje społeczno-obywatelskie nauczycieli oraz dyrekcji
 • Obywatelski etos i kultura demokratyczna – od przedszkola do końca edukacji

(więcej…)

 • Edukacja praw człowieka

Edukacja praw człowieka

Nasze tezy

 • Edukacja praw człowieka w obronie godności ucznia i uczennicy
 • Edukacja praw człowieka zapobiega przemocy i dyskryminacji w szkole
 • Edukacja praw człowieka kluczem do realizacji praw w szkole, społeczności lokalnej, na poziomie krajowym i globalnym
 • Obecna w deklaracjach i dokumentach, ale w szkole na marginesie – trzeba zacząć wdrażać te zapisy w codziennym życiu szkoły

(więcej…)

 • Szkoła bezpieczna

Szkoła bezpieczna

Nasze tezy

 • Szkoła powinna być miejscem wolnym od wykluczenia, przemocy i dyskryminacji
 • Taka szkoła to miejsce bezpieczniejsze dla uczennic i uczniów oraz ich rodzin, a także nauczycielek i nauczycieli
 • Edukacja przeciw uprzedzeniom to edukacja przeciw przemocy

(więcej…)

 • Edukacja klimatyczna

Edukacja klimatyczna

Nasze tezy

 • Ostatni moment na edukację klimatyczną – priorytet dla świata, Europy i Polski
 • Dzieci i młodzi ludzie działają na rzecz klimatu bez szkoły i poza nią – trzeba to zmienić
 • Potrzebujemy całościowego podejścia do edukacji klimatycznej i ekologicznej
 • Trzeba pilnie zmienić podstawę programową i podręczniki oraz korzystać z dobrych e-zasobów

(więcej…)

 • Edukacja europejska

Edukacja europejska

Nasze tezy

 • Jesteśmy z Europy i chcemy móc (się) o niej uczyć
 • Edukacja europejska to konieczna część edukacji obywatelskiej i historycznej
 • Unia Europejska to nie tylko interesy i regulacje, ale przede wszystkim wartości i wspólnota

(więcej…)

 • Edukacja globalna

Edukacja globalna

Nasze tezy

 • Wróćmy do edukacji globalnej i wspólnej pracy nad strategią jej wprowadzania w polskich szkołach
 • Edukacja globalna, czyli lepiej rozumieć globalne współzależności w codziennym życiu

(więcej…)

 • Czerwona grafika

Historia w szkole

Nasze tezy

 • Świat się zmienia, a historia w szkole powinna umożliwiać uczenie (się) o różnorodności i zmienności sposobów funkcjonowania ludzi w świecie
 • Potrzebujemy innego punktu ciężkości w uczeniu (się) historii: więcej historii globalnej (w tym europejskiej), uzupełnionej mikrohistorią, historią regionalną i lokalną
 • Więcej historii społecznej, gospodarczej, kulturalnej oraz historii nauki, więcej współczesności, herstorii (perspektywy kobiet), historii queerowej i postkolonialnej 

(więcej…)

 • Zielona grafika z białym rysunkiem szkołu

Szkoła dobrze finansowana

Nasze tezy

 • System finansowania oświaty w Polsce wymaga zmian
 • Poziom finansowania nie jest satysfakcjonujący dla wszystkich 
 • Proste zwiększenie subwencji oświatowej, nawet jeśli byłoby możliwe, nie rozwiązuje istoty problemu – trzeba zmienić algorytm podziału subwencji oświatowej, tak by uwzględnić nie tylko liczbę uczniów, ale także liczbę oddziałów i godzin zajęć. 

(więcej…)