Biblioteka

Media o nas

Zespół redakcyjny

 • Agnieszka Olszewska (Fundacja EduTank. Edison School)

  Alicja Pacewicz (SOS dla Edukacji, Fundacja Szkoła z Klasą) 

  Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego)

  Julia Trzcińska (Szkołą w Chmurze)

  Karolina Prus-Wirzbicka (SOS dla Edukacji) 

  Kinga Łozińska (Komitet Obrony Demokracji)

  Łukasz Korzeniowski (Stowarzyszenie Umarłych Statutów)

  Magdalena Radwan-Röhrenschef (Szkoła Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego)

  Mateusz Wojcieszak (Fundacja Pole Dialogu)

  Monika Auch-Szkoda (SOS dla Edukacji)

  dr Olga Napiontek (Fundacja Civis Polonus)

  Róża Rzeplińska (SOS dla Edukacji, MamPrawoWiedzieć.pl)